EVERYWHERE EVERYTIME EVERYBODY
Хиймэл оюун ухаанд суурилсан дата аналитик систем, дижитал судалгааны платформ.
Мэдээлэл авах
Онцлог
ODIN TECH PLATFORM
ODiN платформ бол нэг талын мэдээлэл бус компанийн дотоод мэдээлэл, зах зээл статистикийн макро, микро орчин болон хэрэглэгч гэсэн олон талын мэдээллүүдийг холбож, уялдуулах, боловсруулах, нарийвчилсан тооцоолол хийх үйл ажиллагааг хурдан шуурхай, ухаалаг болгож, цогц мэдээллийг нэг дороос авах боломжийг олгож байна.
Highly secure
Fast survey response
Online focus groups
Онцлог
CREATE SURVEY
• Templates
SAMPLING
• Quota
INCENTIVE
REAL TIME / TIME SAVE
• Location • Logic • Upload picture / audio recorder
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
DASHBOARD/BI
Шийдэл
ХЭРЭГЛЭГЧ БУЮУ СУДАЛГААНД
ОРОЛЦОГЧ ТАЛДАА:
$=i
• Өөрийн хэрэглээ, худалдан авалт, үзэл бодлын талаар мэдээллээ хуваалцах замаар орлого олох боломжтой.
BRIDGE
• Өөрсдийн үйлчлүүлдэг, худалдан авдаг бүтээгдэхүүнээ сайжруулах холбогч гүүр болно.
SECURE
• Хувийн болон судалгаанд өгч буй мэдээллийн нууцлалыг аюулгүй, найдвартай хамгаалагдана.
БАЙГУУЛЛАГА БУЮУ ХАРИЛЦАГЧ
ТАЛДАА:
INFORMATION, DATA (BIG/SMART/REAL/LIVE DATA)
• Олон төрлийн мэдээллийн сангаас үнэн бодитой, тухайн цаг үеийн мэдээллийг авах боломжтой.
TIME SAVE (T) – (FREQUENCY/CONSTANT)
• Захиалагч, харилцагчид тогтмол мэдээллээр хангагдснаар өөрсдийн судалгаанд зарцуулах цаг хугацааг хэд дахин хэмнэнэ.
LOCAL (SNIPER)
• Орон зайнаас үл хамаарсан мэдээллийг хамрах хүрээнээс аль ч бүс нутгийн мэдээллийг цуглуулах боломжтой.
EFFICIENT/CHEAP
• Захиалагч, харилцагчид тогтмол мэдээллээр хангагдснаар өөрсдийн судалгаанд зарцуулах зардлыг хэд дахин хэмнэнэ.
PERSONALIZED/BLOCKCHAIN
• Тухайн байгууллагын онцлогт тохирсон дата мэдээллийг гаргах боломжтой.
Шийдэл
Quantitative Research
Хяналтын үйл явц програмчлагдсан Богино хугацаанд мэдээллийг цуглуулна Чанартай өгөгдлийн мэдээлэл цуглуулалт Мэргэшсэн дуудлагын төвийн чадварлаг ажилтнууд Зардлыг хэмнэх боломжтой
Qualitative research
Хэрэглэгчдээс илүү гүнзгий ойлголтыг судлах боломжтой Тоон судалгаанаас тодруулах болон байхгүй мэдээллийг илүү нарийвчлан тодруулах боломжтой. Гүнзгий ярилцлага нь хэрэглэгчдийг илүү нарийвчлан ойлгож чаддаг.
Mystery shopping research
Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагын бүтээгдэхүүн үйлчилгээний стандартыг чанарыг нууц үйлчлүүлэгчдийн тусламжтайгаар үнэлгээ өгч баталгаажуулах судалгаа юм.
Санал болгож буй судалгаанууд
ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙНН СУДАЛГАА
MARKET ANALYSIS
 • Market volume
 • Market size
 • BCG Analysis
 • Pestle Analysis
 • Life Cycle Analysis
PRODUCT R&D, INNOVATION
 • Concept Testing
 • Product Testing
 • Package Testing
 • UX Testing
 • CX Survey
 • Pilot Testing
 • Competitive Analysis
 • Usability Testing
 • Product Qualification
 • Product/ Market Fit
 • New Business Pitches
 • Creative testing
 • Consumer Behavior
ХЭМЖИЛТ СУДАЛГАА
BRAND, COMMUNICATION
 • Brand Awareness
 • Brand Health
 • Attitude & Usage
 • Net Promoter Score Surveys
CX/CUSTOMER EXPERIENCE & NPS
 • Consumer Satisfaction
 • Employee Satisfaction
 • Consumer Complaint Analysis
 • Mystery Shopping
MONITORING & TESTING
 • Audience Profiling
 • Ad Effectiveness
 • Ad Absorption
 • Creative Testing
 • Logo Testing
REPUTATION & CONTENT
 • Image
 • Awareness
 • Reputation index
 • PR, communication
 • Impression
 • CSR
PUSH POLL
 • Opinion Polling
 • Current Event Polling
 • Political Polling
 • Reputation Polling
 • Brand polling
 • Ad & promotion polling
Бид хэн бэ ?
Хиймэл оюун “AI” дээр суурилсан анхны дата майнинг болон дижитал судалгааны флатформ
© 2022 Odin Technology. All Rights Reserved
хөгжүүлсэн