Судалгаа
бүрэн
автоматжуулж дижитал
байдлаар ав.

Хиймэл оюун “AI” дээр суурилсан
анхны дата майнинг болон дижитал
судалгааны флатформ

Битгий таамагла.
Хэмж. Судал.

Хэрэглэгч / Харилцагч

01

Мэдээлэл = Мөнгө

Өөрийн хэрэглээ, худалдан авалт, үзэл бодлын талаар мэдээллээ хуваалцсанаар орлого олох

02

Гүүр

Өөрсдийн байнга хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй шууд хандан сэтгэгдэл, хандлагаа илэрхийлэх гүүр

01

Information, Data

Олон төрлийн мэдээллийн сангаас бодитой, тухайн цаг үеийн мэдээллийг шууд сувгаар авах

02

Time Save

Судалгаанд зарцуулах, панель олох процессд зарцуулах цагаа 3-5 дахин багасга.

Өндөр идэвхтэй панелууд

Хүссэн логикоороо, хүссэн судалгаагаа үүсгэ.
Байнга хэрэглэдэг загвараа хадгалж цагаа хэмнэ.
Судалгааны явцыг real-time хяна.

Манай баг

д.энхбат

Analyst

Хүссэн логикоороо, хүссэн судалгаагаа үүсгэ. Байнга хэрэглэдэг загвараа хадгалж цагаа хэмнэ. Судалгааны явцыг real-time хяна.

Б.Хангал

Analyst

Хүссэн логикоороо, хүссэн судалгаагаа үүсгэ. Байнга хэрэглэдэг загвараа хадгалж цагаа хэмнэ. Судалгааны явцыг real-time хяна.

AI дээр суурилсан анхны дата майнинг + дижитал судалгааны платформ

© All Rights reserved 2023 Steppe Link LLC|Privacy Policy